.FILE 2G 3G 4G 5G
2005

Ipred-lagen ska göra det lättare att hitta (och döma) illegala fildelare

Att ladda ner andras musik och film har fram till nu varit lagligt, även om det kanske inte ansetts moraliskt riktigt. Från och med 1 juli 2005 är lagtexten tydlig.

Det har nämligen rått oklarhet om rätten att kopiera för privat bruk även ska gälla olagligt utlagt material. Med den nya upphovsrättslagen blir det inte tillåtet.

De nya skrivelserna kallas för fildelningslagen men vad det handlar om är ändringar i den upphovsrättslag som redan är på plats. För att kunna straffas måste man ha ett uppsåt eller handla med grov oaktsamhet. Påföljden blir böter eller fängelse i högst två år.

Hip Hip Hora! (2004) Filmografinr 2004/05 Första att dömas för fildelningsbrott

Redan samma höst döms de första svenskarna för fildelningsbrott. En 28-årig västeråsbo får böta 16 000 kronor för att utan tillstånd ha fildelat en enda film, svenska Hip hip hora!, via tjänsten Direct Connect. Han frias senare i hovrätten, men andra fildelare döms med den nya lagen som grund.

Nytt tillägg kommer med Ipred 2009

En ytterligare förändring i lagboken träder i kraft 1 april 2009 med Ipred, som kallas fildelningslagen. Nu kan ägare av upphovsrättsskyddat material kräva internetoperatörer på IP-uppgifter om sina användare.

Först 2012 döms den första personen för att ha fildelat med bittorrent-teknik. Straffet blir 6000 kronor i böter.

false
-