.FILE 2G 3G 4G 5G
Anna-Karin Hatt
2006

Toppdomänlagen

I toppdomänlagen regleras hur domänadministratörer ska jobba och hur de till exempel ska registrera ägare av toppdomäner i Sverige.

I september 2014 får PTS i uppdrag av IT-minister Anna-Karin Hatt att se över toppdomänlagen med tanke på hur mycket tekniken utvecklats på åtta år.

false
-