.FILE 2G 3G 4G 5G
1984

Forskningsassistenten Ulf Bilting kopplar upp Sverige på internet

På försommaren 1984 kopplar forskningsassistenten Ulf Bilting upp Sverige mot internet. Han sätter då upp det första svenska IP-nätet – 192.5.50.0 – som ansluts till amerikanska Arpanet.

När kom internet till Sverige?

I och med att Ulf Bilting skapar den första uppkopplingen till internet kommer Sverige som ett av världens första länder ut på internet.

Internet ska dock under många år främst vara en angelägenhet för forskare. Först när Tim Berners-Lee utvecklar World wide web i början av 1990-talet blir internet användarvänligt och slår igenom i de breda folklagren. 1993 får Sverige sin första webbsida och året efter öppnas möjligheten för svenska privatpersoner att skaffa ett internetabonnemang.

Ulf Bilting först med att skapa uppkoppling till internet

Det Ulf gör är att sätta upp det första svenska IP-nätet – 192.5.50.0 – som ansluts till amerikanska Arpanet (ett forskningsnätverk som sedermera utvecklas till internet). Det här möjliggör att anslutna datorer på det svenska nätet nu kan kommunicera och ta del av information på andra anslutna datorer, vid tiden främst i USA.

Det börjar på en konferens något år tidigare där Ulf Bilting kommer i kontakt med amerikanska forskare. Dessa jobbar för att även icke-militära institutioner ska få möjlighet att koppla upp sig till Arpanet. De ser globala möjligheter med nätet och frågar Ulf om han vill ansluta Chalmers.

Ulf Bilting är nyfiken på internet och TCP/IP, men han och många av hans kolleger tror att Televerken i Sverige och andra länder kommer att ombesörja framtidens digitala kommunikation, med X25-standarden.

Han börjar ändå experimentera. En X25-anslutning finns på Chalmers. Det Ulf Bilting behöver göra är att ta fram drivrutinen som paketerar ip-paket inne i X25, för att installera den på Chalmers stordator. Någon stor händelse var det inte frågan om, inte då. När han kom till jobbet dagen efter väntade en vanlig arbetsdag.

– Det var ingen som stod med ballonger, minns Ulf Bilting i Internetmuseums intervju.

false
-