.FILE 2G 3G 4G 5G
1988

SUNET kopplar upp svenska universitet och högskolor till internet

SUNET är ett nätverk som kopplar ihop alla Sveriges högskolor och universitet. Det börjar byggas under första halvan av 80-talet, och innebär då att man kan koppla ihop dataterminaler på två olika ställen.

Det börjar med ett möte 1979 där Styrelsen för teknisk utveckling (STU) har en punkt på dagordningen: forskare i Sverige samarbetar för lite. STU kallar till sig forskarna för att få svar. Svaret från dem blir en bortförklaring – de har ju inget datanät att samarbeta över, som forskarna i USA har Arpanet.

Svaret från Lars Kahn på STU blir: sök pengar, bygg nätet. Och så blir det. Även svenska universitetsvärlden kan kommunicera med varandra via ett nytt nätverk – SUNET.

SUNETS satsning på TCP/IP – avgörande för tidig spridning av internet i Sverige

SUNET väljer redan 1986 att använda sig av TCP/IP-protokollen, något som anses avgörande för att internet kom många år tidigare till Sverige än till de flesta andra europeiska länder. Den som är pådrivande är Peter Löthberg, en av Sveriges tidiga internetpionjärer.

Och riktig skjuts får projektet 1988 då SUNET ansluts via det nordiska universitetsnätverket Nordunet till USA och Princeton University. Äntligen finns en svensk del på internet!

För svenska studenter och forskare innebär det nu att de får tillgång till nätet på riktigt. Man hyr in fasta telelinjer, och samtidigt utökar man tillgängligheten så att många olika datormodeller kan ansluta sig – innan användes i några år ett protokoll från firman Digital, som betydde att bara Digital-datorer funkade. Snabbt kan flera tusen datorer ansluta sig till SUNET.

Hjälper även företag att komma ut på internet

Företag som ville gå ut på nätet får under denna tid gå via SUNET och nätverkets epicentrum på KTH (se intervjuer med flera av pionjärerna därifrån i infoboxen nedan). Detta blir till slut en ohållbar situation, när intresset för det världsomspännande datornätverket ökar.

1990 startar den första privata IP-leverantören, Swipnet, och vanligt folk börjar att släppas in på nätet. Men under några år på det tidiga 1990-talet står SUNET fortsatt för en stor del av Sveriges internettrafik.

Skapar Sveriges första webbkatalog för hemsidor

SUNET skapar också Sveriges första katalog med hemsidor. Richard Schoultz leder arbetet från 1993 med insamlingen, som innebär att de flesta svenska hemsidor finns indelade i olika kataloger på sajten, lätta att hitta för besökaren efter ämne. 2006 köps katalogen upp av investerare, och den finns kvar än i dag under namnet infoo.se (som numera tar ut en avgift för att föra in länkar i katalogen).

false
-