.FILE 2G 3G 4G 5G
Nordunet
1985

Nordunet kopplar ihop Norden och ger oss viktigt försprång

1985 väljer Nordiska ministerrådet att satsa på Nordunet – ett datornät som knyter samman de nordiska forsknings- och utbildningsnäten. Tack vare detta sker en snabb utveckling av internet i Norden.

Förändringen innebär att forskare nu kan skicka datorpost till kolleger över hela världen, och både sända och ta emot filer. Nätkapaciteten är 64 kbit/s.

NORDUnet connections map

Illustration av hur Nordunet är kopplat. Klicka på bilden för att förstora.

I Nordunet ingår Forskningsnettet i Danmark, Funet i Finland, RHnet på Island, Uninett i Norge och Sunet i Sverige. Nordunet kopplar snart upp sig mot forskningsnät i USA, vilket bidrar till allt bättre förbindelser över Atlanten.

Första delen av ett öppet internet utanför USA

1989 inviger Nordunet det som kommer att bli den första delen av ett öppet internet utanför USA. Statsminister Ingvar Carlsson bjuds in för att inviga, men han avböjer. Även Aktuellt tackar nej till att bevaka händelsen, då de nyligen sänt ett inslag om dataintrång.

1991 får Swipnet, som är Sveriges första kommersiella internetoperatör, utlandsförbindelse via Nordunet.

Initiativtagaren till Nordunet prisas

Nordunet och de nationella forskningsnätverken anses så viktigt för internets utveckling att en av initiativtagarna, norrmannen Rolf Nordhagen, 2014 röstas in i Internet hall of fame.

false
-