.FILE 2G 3G 4G 5G
2007

IT-politiska rådet

Sommaren 2007 tillsätter regeringen IT-politiska rådet, en arbetsgrupp som ska fungera lite som en efterföljare till IT-kommissionen och komma med synpunkter och tankar i IT-politiska frågor.

IT-politiska rådet ska fungera lite som en efterföljare till IT-kommissionen. Infrastrukturminister Åsa Torstensson får sällskap av arton ledamöter som företräder olika delar av samhället och internetsfären.
2010 läggs IT-politiska rådet ner.

false
-