.FILE 2G 3G 4G 5G
internets historia illustrationer collage
Foto av Jesper Wallerborg (CC BY)
1997

Utredning startar: Vem ska ta hand om Sveriges internet?

Statskontoret får i uppdrag av regeringen att utreda den svenska delen av internet. Utredningen kommer bland annat fram till att internet sannolikt kommer att dominera som kommunikationsmedel i framtiden, och föreslår att det ska startas en stiftelse som ska ta hand om toppdomänen .se.

Utredningen kommer bland annat fram till att internet sannolikt kommer att dominera som kommunikationsmedel i framtiden, och föreslår att det ska startas en stiftelse som ska ta hand om toppdomänen .se. Så blir det också!

I april 1997 är det ungefär 46% av befolkningen som har tillgång till internet på något sätt, inklusive via vänner eller bekanta. Det är en ökning med ungefär en miljon personer på bara ett halvår!

false
-