.FILE 2G 3G 4G 5G
Internetmuseum delningsbild
2002

Internetutredning 2

Sex år efter den första Internetutredningen startar .SE det man kallar för Internetutredning 2.

2004 kommer sammanställningen "Internet i Sverige 2004 - Härifrån och framåt", som menar att Sverige kommer allt mer efter i utvecklingen och att det krävs bättre samordning och mer långsiktig IT-politik från regeringens sida för att bryta och vända trenden.

false
-