.FILE 2G 3G 4G 5G
2014

Heartbleed

I april 2014 offentliggörs en bugg i programbiblioteket OpenSSL, som innebär en svaghet i många servrars kryptering och betyder att det eventuellt gått att komma åt användares uppgifter

En uppdaterad version som rättar till buggen publiceras samtidigt som den offentliggörs, men potentiellt har runt en halv miljon servrar världen över varit känsliga för intrång. Uppmaningar går ut att byta alla lösenord på alla sajter för säkerhets skull.

false
-