.FILE 2G 3G 4G 5G
Pyramid som illustrerar olika grader av risker.
2024

EU antar världens första AI-lagstiftning

För att hantera de många utmaningar och möjligheter som följer med den snabba utvecklingen av AI antar EU världens första AI-lagstiftning den 21 maj 2024. The AI Act eller AI-förordningen på svenska.

AI-förordningen ska främja utvecklingen och användningen av säkra och pålitliga AI-system inom EU:s inre marknad, både av privata och offentliga aktörer. Samtidigt syftar den till att säkerställa respekten för EU-medborgarnas grundläggande rättigheter och stimulera investeringar och innovation inom artificiell intelligens i Europa. AI-förordningen gäller endast inom områden som omfattas av EU:s lagstiftning och ger undantag för system som används uteslutande för militära och försvarsändamål samt för forskningsändamål.

I pressmeddelandet säger Mathieu Michel, statssekreterare i den belgiska regeringen med ansvar för digitalisering:

  • Antagandet av AI-förordningen är en betydande milstolpe för Europeiska unionen. Denna banbrytande lag, den första i sitt slag i världen, tar itu med en global teknologisk utmaning som också skapar möjligheter för våra samhällen och ekonomier. Med AI-förordningen betonar Europa vikten av förtroende, transparens och ansvar när det gäller ny teknik, samtidigt som man säkerställer att denna snabbt föränderliga teknik kan blomstra och stärka europeisk innovation.

AI-förordningens ambition är att följa en riskbaserad ansats. Det innebär att ju högre risk det är att AI skadar samhället, desto striktare regler.

Det finns fyra risknivåer: oacceptabel risk, hög risk, begränsad risk och minimal eller ingen risk.

AI-system med oacceptabel risk är system som anses var ett tydlig hot mot människors säkerhet, försörjningsmöjlighet och rättigheter. Dessa är förbjudna, enligt AI-förordningen.

AI-system med hög risk omfattar system som kan påverka människors liv och hälsa på kritiska områden. Detta gäller till exempel transport, utbildning, produktsäkerhet, anställning, offentliga och privata tjänster, brottsbekämpning, migration och rättskipning. Dessa system måste uppfylla strikta krav innan de får användas.

För AI-system med begränsad risk finns ett transparenskrav så att människor är medvetna om att de interagerar med AI. Dessutom måste AI-genererat innehåll vara tydligt märkt. Detta gäller speciellt för generativ AI som skapar text, ljud, bild och video.

AI-system som innebär minimal eller ingen risk får användas fritt. Exempel på sådana AI-system inkluderar applikationer som AI-aktiverade videospel och spamfilter. Majoriteten av AI-system som används i EU när AI-förordningen antogs tillhör denna kategori.

false
-