.FILE 2G 3G 4G 5G
1975

Erik Sandewall blir Sveriges första AI-professor

Erik Sandewall är en av de mest framstående pionjärerna inom AI-forskning i Sverige. Han spelade en avgörande roll i att introducera och etablera artificiell intelligens som ett akademiskt forskningsområde i landet.

1975 blev han professor i datavetenskap med AI som specialitet vid Linköpings universitet och kallas därför ofta för Sveriges första AI-professor.

I juli 2023 intervjuades Erik Sandewall, då 77 år, om sitt liv och sin karriär i SvD Närlingsliv. Då kommenterade han ChatGPT så här:

– När man i dag tittar på Chat GPT och liknande tjänster kan jag inte bortse från tanken att det vi ser nu har närmast leksakskaraktär. Det är kul att prova men inte så mycket mer än så.

Han uttalar sig också om potentiella faror med AI i framtiden. En handlar om att AI används av stater för att övervaka och åsiktsregistrera sina medborgare. En annan handlar om hur AI kan användas för att påverka människors verklighetsuppfattning och bidra till att dra in folk i extrema miljöer.

Erik Sandewall avled den 5 april 2024 efter en kort tids sjukdom.

false
-