.FILE 2G 3G 4G 5G
1966

Eliza – den första chattbotten

ELIZA var en av de första chattbottarna och utvecklades av Joseph Weizenbaum mellan 1964 och 1967. Programmet skapades för att utforska kommunikation mellan människor och maskiner och simulerade samtal genom mönsterigenkänning och substitution.

Mönsterigenkänning innebär att programmet identifierar specifika ord och fraser i användarens inmatning. Substitution innebär att dessa ord och fraser byts ut mot andra för att skapa svar. Detta gjorde att ELIZA kunde delta i samtal och eventuellt skapa en illusion av förståelse, trots att programmet inte förstod vad som sades överhuvudtaget.

Det mest kända skriptet i ELIZA hette DOCTOR och fungerade som en påhittad psykoterapeut som hela tiden svarade med enkla motfrågor.

Många uppfattade nog inte ELIZA som särskilt intelligent, men programmet var imponerande för sin tid. Det påstås också att tidiga användare, inklusive Weizenbaums sekreterare, tillskrev programmet mänskliga känslor, vilket förvånade honom. Många akademiker trodde dessutom att ELIZA skulle kunna påverka människors liv positivt, och att programmet skulle kunna hjälpa läkare i deras behandling av patienter med psykologiska problem.

Den ursprungliga källkoden för ELIZA var länge försvunnen, men hittades sedan i MIT:s arkiv. Det har sedan publicerats på olika plattformar, till exempel archive.org, där man kan testa ELIZA.

ELIZA blev en mycket populär demonstration för hur en framtida artificiell intelligens skulle kunna prata med oss och många av dagens chattrobotar är inspirerade av Eliza, även ChatGPT.

false
-