.FILE 2G 3G 4G 5G
1957

Den första fungerande roboten var en arm

Idén om att artificiella varelser skulle kunna tänka själva slog rot hos många under 1900-talet, inte bara inom litteratur och film. Uppfinnare tävlade om att bygga den första riktiga roboten. Men trots att många drömde om en robot som ser ut som en människa var det en industrirobot-arm, Unimate, som blev den första fungerande roboten, år 1957.

Unimate kunde inte tänka själv, utan användes för att ta ut heta metallstycken från en pressgjutningsmaskin. Det första exemplaret togs i drift 1961 på General Motors fabrik i Trenton, New Jersey, USA. Unimate drevs med vätsketryck och hade ett digitalt styrsystem med diskreta komponenter och ett magnetiskt trumminne.

false
-