.FILE 2G 3G 4G 5G
Dokument med förslag på forskning om artificiell intelligens.
1955

Begreppet "artificiell intelligens" myntas

Under början av 1950-talet fanns det många olika områden för forskning om "tänkande maskiner".

År 1955 beslutade sig en ung biträdande professor i matematik vid Dartmouth College, John McCarthy, för att samla en grupp forskare med ett mål. Att ta fram ett mer sammanhängande och tydligt forskningsfält kring maskiner som kan tänka och resonera på ett intelligent sätt.

Tillsammans med Marvin Minsky, Nathaniel Rochester och Claude Shannon skrev han ett förslag som presenterades formellt den 2 september 1955. Detta betydde att termen "artificiell intelligens" myntades och introducerades för första gången.

John McCarthy, Claude Shannon och Marvin Minsky.
Porträtt av John McCarthy, Claude Shannon och Marvin Minsky.

Så här stod det i inledningen till förslaget:

"We propose that a 2 month, 10 man study of artificial intelligence be carried out during the summer of 1956 at Dartmouth College in Hanover, New Hampshire. The study is to proceed on the basis of the conjecture that every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it. An attempt will be made to find how to make machines use language, form abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves. We think that a significant advance can be made in one or more of these problems if a carefully selected group of scientists work on it together for a summer."

Året därpå, 1956, hölls den berömda Dartmouth-konferensen där "artificiell intelligens" etablerades som ett officiellt forskningsfält . Det var där den första stora diskussionen om AI:s teori och tillämpningar ägde rum.

Datorerna på den tiden var stora som lastbilar och att deras beräkningskraft var så långsam att den nästan inte går att jämföra med dagens datorer. En mobil på 2020-talet är ungefär 100 000 gånger så snabb som den bästa datorn år 1956. Trots detta var John McCarthys tanke med Darthmouth-konferensen alltså att gå vidare med antagandet att varje aspekt av vår intelligens i princip kan beskrivas så noggrant att en maskin kan efterlikna det.

false
-