.FILE 2G 3G 4G 5G
1950

Alan Turings test avgör om en dator verkligen är "intelligent"

Alan Turing var en brittisk matematiker och kryptoanalytiker. Han anses vara en av de viktigaste personerna bakom datorernas utveckling på 1900-talet.

Han är nog mest känd för att ha uppfunnit Turingmaskinen 1936 och för att han ledde den grupp som knäckte tyskarnas enigmachiffer under andra världskriget. Efter att Alan Turing och hans team knäckt den så kallade Enigma-koden kunde de allierade dechiffrera tyskarnas hemliga meddelanden.  På så sätt fick de detaljerad information om tyskarnas strategi, truppförflyttningar och ubåtspositioner. Man har uppskattat att Alan Turings insatser förkortade andra världskriget med hela två år.

Men Alan Turing anses av många också vara den artificiella intelligensens fader, mycket på grund av Turingtestet, en idé som han formulerade år 1950. Den beskriver hur vi ska kunna avgöra om en dator verkligen är "intelligent" genom att prata med den. Testet är ganska enkelt. Om du kan prata med en dator utan att kunna avgöra om det är en annan människa eller en dator som du pratar med så har datorn klarat Turingtestet.

Sedan 1966 delas Turingpriset årligen ut till forskare för insatser inom datavetenskapen.

false
-