.FILE 2G 3G 4G 5G

Internetmuseums webbring

Hemsidorna från Swipnet utgör svenskarnas första steg på webben och är ett viktigt kulturhistoriskt material. Sidorna skapades under en tid när webben var ny, liksom möjligheten att skapa sin egen kommunikationskanal online.

Några regler fanns inte och webbdesignen blev därefter – vild och nyfiken. Vi är stolta över att kunna bevara detta material för framtida generationer.

Internetmuseum bedriver också en insamling om personliga hemsidor ihop med Nordiska museet. Den rymmer emellertid enbart minnen kopplade till hemsidebyggandet och inte faktiska sidor.

Frågor och svar om webbringen

Vad är en webbring?

En webbring är en cirkulär struktur av hemsidor, som var vanlig under de personliga hemsidornas storhetstid i mitten av 1990-talet. Sidorna hänger alltså ihop och besökaren kan med ett klick ta sig till nästa sida i ringen, eller slumpa sig till valfri sida.

Vad är Internetmuseums webbring?

Internetmuseums webbring är en permanent utställning av personliga hemsidor, sparade för att visa eftervärlden hur dessa såg ut när webben slog igenom i Sverige under 1990-talet. Den innehåller ett fåtal utvalda hemsidor, där ägarna gett sitt godkännande till fortsatt arkivering.

Hur kom webbringen till?

Swipnets personliga hemsidor tillhörde tidigare Tele2, men övergick till Internetstiftelsen och Internetmuseum i september 2014, då sidorna riskerade att försvinna från internet. I samband med införandet av dataskyddsförordningen GDPR den 25 maj 2018 behövde Internetmuseum samtycke från hemsideägarna för att behålla sajterna online. De sidor som finns i webbringen har godkänts av ägarna. Alla sidor finns dock sparade för eftervärlden, genom att ha deponerats till Kungliga biblioteket som lagrat dem med stöd av arkivlagen. Dessa sidor nås ej från internet.

Vad var Swipnet?

Swipnet ägdes av Jan Stenbeck var den första kommersiella internetleverantören i Sverige. 1994 blev företaget en del av Tele2. I september 2014 stängdes webbtjänsten. Hemsidorna övergick då till Internetmuseum, en samling som sedan april 2018 finns lagrad i sin helhet hos Kungliga biblioteket. Här kan du läsa mer om Swipnet.

Jag vill inte ha min sida i webbringen längre, hur tar jag bort mig?

Alla hemsidor i webbringen har sparats hos Internetmuseum efter att ägaren gett sitt samtycke till detta i enlighet med GDPR. Om du är ägare av hemsidan och har ångrat dig kan du kontakta Internetmuseum, så tar vi bort sidan.

Jag är omnämnd på en hemsida, och vill bli borttagen. Hur gör jag?

Kontakta Internetmuseum så tar vi bort den berörda hemsidan, om du kan visa på att det är du som är omnämnd. Ägaren till hemsidan kommer också att informeras om att så har skett.

Jag vill uppdatera min hemsida, hur gör jag det?

Det går tyvärr inte. Sidorna i webbringen är numera museiföremål och kommer inte att uppdateras. De ska se ut precis som de gjorde förr.

Jag är ägare av en hemsida och har uppgett min mejladress i samband med att jag godkände arkiveringen. Vad gör ni med den?

Mejladressen lagras i syfte att kunna nå dig som ägare till hemsidan i ärenden som rör just webbringen och Internetmuseums arbete med personliga hemsidor. Vill du inte längre bli nådd, kontakta oss så tar vi bort mejladressen och din hemsida.

false
-