.FILE 2G 3G 4G 5G
2006

Varför pratar katter så konstigt?

I can haz dålig grammatik, krezy ordförråd och uppfinningsrik stavning.

Oh, hai! Har du någonsin undrat varför LOL-katterna pratar så konstigt? Bildtexterna brukar vara fulla av medvetna felstavningar, uppfinningsrika verbformer och barnslig grammatik. Det här kallas för "LOL-speak" eller "kitty pidgin".

Ett pidginspråk är ett språk som uppstår tillfälligt och för enstaka ändamål då två ofta vitt skilda språk kolliderar. Kanske därför inte en helt korrekt term i det här fallet eftersom engelska inte "möter" kattspråket. Eller gör det? Det är vagt besläktat med "leetspeak", ett språkbruk som uppstod i hacker-kretsar under 80-talet, men liknar också det som kallas för "baby talk"; vuxnas sätt att prata "gulligt" med barn och djur.

Det är svårt att exakt härleda LOL-speak tillbaka till ett särskilt årtal, men troligt är att det uppkom på internetforumet 4chan i mitten av 2000-talet (vissa menar att det startade tio år tidigare på internetforum där medlemmarna pratade "meowspeak" för att låtsas härma sina katter). På 4chan började folk dela bilder på sina katter på lördagar under rubriken "caturday". När sedan sajten "I can has cheezburger" startade 2007 fick både katterna och deras särskilda språk en enorm spridning. Ett exempel är det ambitiösa projektet att översätta Bibeln till LOL-speak som inleddes 2007, eller programmeringsspråket LOLCODE som också det skapades 2007.

Efter 2010 har dock intresset för LOL-speak dalat och idag är det sällan du ser kattbilder med LOL-speak på de större humorsajterna. Vissa menar dock att LOL-speak fått en arvtagare i form av Doge. Bilden på den vänliga men lite oroliga Shiba-hunden med text som illustrerar vad den tänker dök upp 2012 och lekfullheten i språkanvändningen påminner om LOL-speak även om formen inte är densamma.

false
-