.FILE 2G 3G 4G 5G
Universellt språk
2018

Kan emoji bli ett universellt språk?

Röster höjs allt oftare för emoji som ett universellt språk, det nästa steget i mänsklig kommunikation - men vilka tekniska hinder finns för att emoji att verkligen kan uppfylla detta hopp?

Emojier som ser olika ut beroende på vilken tjänst du använder, tomma rutor och bristande representation - problemen som finns med de älskade små figurerna kallas för "emoji fragmentation". Här är några av de hinder som finns för att emoji faktiskt ska kunna vara ett universellt språk.

Unicode är bara en standard, inget krav
Alla emojier finns i det som heter Unicode-standarden. Tack vare den kan olika företag använda samma koder så att om du skickar en emoji från till exempel en Samsung så kommer samma emoji dyka upp på en Iphone. Problemet är dock att det just bara är en standard, det finns inga krav på att ett företag måste använda alla emojier som finns listade. Företagen väljer själva vilka de vill ska finnas i sina tjänster. Vilket är anledningen till att vissa emojier istället syns som tomma rutor eller kryss på vissa plattformar - dessa har helt enkelt inte den emojin i sitt system.

Ett annat problem detta medför är dålig bakåtkompatibilitet. När nya emojier släpps så dyker de upp hos användarna först när tjänsterna släpper uppdateringar till sig där emojierna ingår. Så om man använder en äldre version så saknas dessa emojier. Här nedan är ett exempel på hur sajten Emoji.se ser ut beroende på om man surfar med en dator som har Windows 7 eller MacOS High Sierra:

Emoji.se på Windows 7

Emoji.se på MacOS

Emoji.se på Windows 7 (ovan) vs. MacOS High Sierra (nedan)

Samma sajt, samma dag, men helt olika utseenden eftersom Windows 7 inte har alla de senaste emojierna.

Inga designregler, fritt för tjänsterna att utforma dem själva
I Unicode-standarden, som emojier är en del av, så finns det inga designregler för hur en emoji ska se ut. Det enda som står är en kod och en väldigt kort beskrivning, t.ex. "Face With Tears of Joy". Utifrån det är det upp till tjänsterna själva att välja hur just deras representation av emojin ska se ut. En konsekvens av detta är att en emoji kan se olika ut beroende på vilken plattform eller tjänst man använder vilket har orsakat en del missförstånd genom åren när mottagaren ser en annorlunda emoji än vad sändaren tänkte sig.

Ett underhållande exempel är när självaste VD:n för Google kände sig tvungen att svara på varför deras hamburger-emoji såg ut som den gjorde. Det här är ett problem som företagen allt mer inser att de borde göra något åt. Till exempel bestämde sig alla större företag år 2018 för att byta utseende på sina pistol-emojier så att de var mer lika varandra.

Representation
När detta skrivs (februari 2019) finns det 3,019 emojier i Unicode-standarden. Men vilka emojier är det? Vilka normer och stereotyper i samhället speglar dessa? Och vilka är det som inte finns med? Bristen av representation bland emojier är en kritik som Unicode ofta fått och fortfarande får höra. Det är något de kontinuerligt arbetar med.

År 2012 dyker samkönade par upp som emojier och tre år senare även möjlighet att välja olika hudtoner för emojier på människor. Så som Unicode fungerar är att alla kan skicka in förslag på nya emojier. Ideella organisationen Plan International har i flera år försökt få till en mens-emoji medan Apple i början av 2018 skickar in förslag på olika emojier för funktionshinder.

Frågan många dock ställer sig är: det finns redan över 3000 emojier, hur många ska komma till innan det inte längre blir praktiskt att använda emoji-tangentbordet? Om begränsningar måste finnas, hur väljer man vilka som inte ska få vara med?

false
-