.FILE 2G 3G 4G 5G
Emojisymboler som föreställer mobilförbud, en funderande person och ett par med ett barn.
2018

Emoji – ett universellt språk?

En del beskriver emojier som ett universellt språk och nästa steg i mänsklig kommunikation. Men vilka hinder finns för att emoji verkligen kan bli det?

Emojier som ser olika ut beroende på vilken tjänst du använder. Bilderna har också anklagats för bristande representation. Problemen som finns med de älskade små figurerna kallas "emoji fragmentation". Här är några av de hinder som finns för att emoji faktiskt ska kunna bli ett universellt språk.

Unicode är bara en standard, inget krav

Alla officiella emojier finns i det som heter Unicode-standarden. Tack vare den kan olika företag använda samma koder, så om du skickar en emoji från till exempel en Samsungtelefon så kommer motsvarande emoji dyka upp på en Iphone.

Problemet är bara att det inte finns några krav på att ett företag måste använda alla emojier som finns listade. Företagen väljer själva vilka de vill ska finnas i sina tjänster. Det är anledningen till att vissa emojier istället visas som tomma rutor eller kryss på vissa plattformar – de har helt enkelt inte den emojin i sitt system.

Ett annat problem detta medför är dålig bakåtkompatibilitet. När nya emojier släpps så dyker de upp hos användarna först när mobiltillverkarna och plattformarna släpper uppdateringar till sina system där emojierna ingår. Så om man använder en äldre version saknas dessa emojier. Här nedan är ett exempel på hur sajten Emoji.se ser ut beroende på om man surfar dit med en dator som har operativsystemet Windows 7 eller Mac OS High Sierra:

Emoji.se som webbplatsen ser ut på operativsystemet Windows 7.
Emoji.se som webbplatsen ser ut på operativsystemet Mac OS High Sierra.
Webbplatsen Emoji.se som den visas på Windows 7 (ovan) och Mac OS High Sierra (nedan).

Det är alltså samma webbplats, samma dag, men sajten ser helt annorlunda ut eftersom Windows 7 inte har alla de senaste emojierna.

Inga designregler – olika utseende

I Unicode-standarden finns det heller inga designregler för hur en emoji ska se ut. Det enda som står är en kod och en väldigt kort beskrivning, exempelvis "Face With Tears of Joy" 😂. Utifrån den beskrivningen är det upp till tjänsterna själva att välja hur just deras representation av emojin ska se ut. Därför kan en emoji se olika ut beroende på vilken plattform eller tjänst man använder.

Detta har orsakat en del missförstånd genom åren när mottagaren sett en annorlunda emoji än vad avsändaren tänkt sig. Ett underhållande exempel är när VD:n för Google kände sig tvungen att svara på varför deras hamburger-emoji såg ut som den gjorde. Ett lite mer allvarligt exempel är att utseendet på pistol-emojin har sett annorlunda ut mellan företagen. En en vattenpistol som skickades från en Iphone kunde se ut som en riktig revolver på en Samsungtelefon. Eftersom pistol-emojin ibland har tolkats som olaga hot kan detta leda till riktiga problem. Därför bestämde sig alla större företag år 2018 för att byta utseende på sina pistol-emojier så att de var mer lika varandra.

Representation bland emojier

I juni 2024 finns det mer än 3 600 emojier i Unicode-standarden. Men vilka emojier är det? Vilka normer och stereotyper i samhället speglar dessa? Och vilka är det som inte finns med? Bristen av representation bland emojier är en kritik som Unicode ofta fått och fortfarande får höra. Det är något de kontinuerligt arbetar med.

År 2012 infördes samkönade par som emojier och tre år senare fick man även möjlighet att välja olika hudtoner för emojier som föreställde människor. Unicode fungerar så att alla kan skicka in förslag på nya emojier. Den ideella organisationen Plan International har till exempel i flera år föreslagit en mens-emoji medan Apple i början av 2018 skickade in förslag på olika emojier för funktionshinder.

Hur många emojier kan vi ha?

En fråga som många ställer sig är hur många emojier vi kan få innan det inte längre blir praktiskt att använda emoji-tangentbordet? Och om antalet emojier måste begränsas, hur väljer man vilka som inte ska få vara med?

false
-