.FILE 2G 3G 4G 5G
Emojisymbolerna för pistol, bomb och kniv.
2015

Olaga hot – med emoji

Antalet fall runt om i världen där domstolar behöver tolka innebörden av emojier ökar och snart börjar jurister slå larm.

Jurister larmar för svårigheterna att tolka emojier i rättegångar eftersom deras innebörd ofta är ospecifika och kulturellt betingade. Allt oftare behöver domstolar runt om i världen tolka innebörden av en emoji, till exempel i mål om ofredande, olaga hot, förtal och affärsöverenskommelser.

I USA polisanmäls i december 2016 en 12-åring från Fairfax, Virginia, efter att hon postat ett meddelande på Instagram som innehåller pistol-, bomb- och kniv-emojier. Detta tolkas som ett hot mot skolan. Flickans familj säger att hon skickade meddelandet som en reaktion på att ha blivit mobbad. Totalt fjorton fall rapporteras i USA under år 2015 där domstolar behöver tolka innebörden av emojier. Två år senare är antalet fall trettiotre stycken.

Nu tolkar domstolar emojier

I Sverige är det vanligast att emojier dyker upp i fall rörande olaga hot. En man förbjuds bland annat att skicka emojier till en exflickvän som han förföljt och trakasserat. I ett annat fall år 2017 tas en ungdom i gymnasieåldern in på förhör efter att ha postat ett hot på den sociala medieplattformen Snapchat. Ungdomen har skrivit "Skottlosning i Fredrika gymnasium imorn akta er" tillsammans med två emojier som föreställer en kanonkula och en pistol.

Ett översättningsföretag i England försöker lösa problemet genom att annonsera efter en emoji-tolk och anställer några månader senare världens första emoji-specialist.

false
-