.FILE 2G 3G 4G 5G
2016

Översättningföretag söker emoji-tolk

Översättningsföretaget Today Translations annonserar efter en emoji-specialist för att hjälpa dem att möta översättningsutmaningarna som skapats av vad de kallar för "världens snabbast växande språk".

Översättningsföretaget Today Translations i London upptäcker att en efterfrågan uppstått där SMS och digitala textmeddelanden används allt oftare som bevismaterial i rättegångar. Mjukvaran som vanligtvis används för att hjälpa till i översättningar känner inte alltid till de kulturella skillnader som finns i användningen och tolkningen av de uttrycksfulla emojierna och därför lägger företaget ut en jobbannons i november 2016 eftersökandes en emoji-specialist.

Irländske Keith Broni blir den lyckliga som några månader senare anställs av Today Translations som världens första emoji-tolk. Han visas raskt upp på brittisk TV för intervjuer och syns ofta i Youtube-videos förklarandes de olika betydelserna hos emojier.

false
-