.FILE 2G 3G 4G 5G
2018

Åsa Zetterberg blir Sveriges första Chief Digital Officer

När regeringen 2018 behöver någon för att driva på digitaliseringsstrategin för Sverige faller valet på Åsa Zetterberg, som utses till landets första Chief Digital Officer.

Att ha en Chief Digital Officer, en digitalchef, har varit vanligt både inom näringslivet och i offentlig sektor under 2010-talet. Både Vancouver, London och New York har haft rollen – och 2018 blir det Sveriges tur. Innan Åsa Zetterberg börjar som hela Sverige digitalchef har hon under många år jobbat på Sveriges kommuner och regioner (tidigare SKL) med att göra välfärden – skola, vård, samhällsbyggande – smartare med hjälp av digitalisering.

I hennes roll som Sveriges digitalchef blir hennes uppgift att titta på hur regeringens digitaliseringsstrategi – med det högt uppställda målet att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – ska gå från ord till handling. Uppdraget löper över 10 månader. I dag jobbar Åsa Zetterberg med liknande frågor, nu som förbundsordförande på branschorganisationen IT- & Telekomföretagen.

Här kan du se en kort intervju där Åsa Zetterberg berättar om sin syn på digitalisering:

https://www.youtube.com/watch?v=amiaoD5GkoI
  

false
-