.FILE 2G 3G 4G 5G
Anna-Karin Hatt
2010

Anna-Karin Hatt blir Sveriges första IT-minister

5 oktober 2010 blir Anna-Karin Hatt (c) Sveriges första IT-minister. Tidigare har området fallit in under infrastruktur, men nu bryts det alltså ut och får en egen ministerpost.

– Föräldrar som kommer med ett öronsjukt barn till akuten ska kunna känna trygghet i att läkaren kan plocka upp barnets journal från vårdcentralen digitalt, vilket man inte kan i många landsting i dag för att man har olika system och upphandlingar, säger hon till TT när hon tillsätts.

IT i vården blir också en av hennes mest prioriterade frågor, liksom att digitalisera skolan och få fler tjejer att intressera sig för teknik.

Under sin tid vid makten skapar Hatt bland annat Digitaliseringsrådet och är med och tar fram en Digital agenda, som läggs fram 2011. Namnet är "IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige". Hon utses också, kanske inte helt överraskande, till årets mäktigaste IT-kvinna av tidningen Computer Sweden.

false
-