.FILE 2G 3G 4G 5G
2016

Regeringen presenterar strategi för ett helt uppkopplat Sverige

I den bredbandsstrategi som presenteras 2016 sätts höga mål för både tillgång och hastighet på uppkoppling. 

Bredbandsstrategin som presenteras av dåvarande digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) har följande mål:

> År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

> År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.

> År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

I den tidigare bredbandsstrategin, som presenterades 2009 och tog sikte på 2020, var målet satt till att 90 procent av alla hushåll skulle ha 100 Mbit/s. Den nya strategin tiodubblar den hastigheten och slår fast att 98 procent av befolkningen ska ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s år 2025. 1,9 procent ska ha minst 100 Mbit/se – fem gånger snabbare än vid tiden då strategin sätts och de sista 0,1 procenten – 10 000 människor som bor mycket avlägset, ska ha minst 30 Mbit/s, vilket skulle innebära en 30 gånger snabbare bredbandsuppkoppling än den som sattes av den föregående strategin.

Ambitionen är att målen i den svenska strategin ska korrespondera med de strategiska mål för bredband som EU satt samma år.

Den myndighet som får i uppdrag att följa upp målen är Post- och telestyrelsen, PTS. För att bidra till att målen uppnås får också myndigheten i uppdrag att utlysa 650 miljoner kronor i bredbandsstöd till platser där kommersiell utbyggnad inte sker.

false
-