.FILE 2G 3G 4G 5G
1993

John Cioffi utvecklar DSL-tekniken som ger oss bredband via telefonlinan

1993 avgörs det som ska gå till historien som Bellcore Olympics, en tävling för att utse den tidens snabbaste modem. Överlägsen vinnare blir ett modem som bygger på den nya DSL-tekniken som utvecklats av John Cioffi.

John Cioffi påbörjar sin bana som modemdesigner i slutet av 1970-talet på Bell Labarotories. Detta samtidigt som han utbildar sig till elektroingenjör vid universitetet Stanford.

Dåtidens modem har en överföringshastighet på 4.8 kbit/s men det finns stora förhoppningar på en ny teknik – ISDN – som man tror ska kunna åstadkomma hastigheter på upp till 160 kbit/s. Cioffi har dock gjort beräkningar som pekar på att det borde gå att komma upp i hastigheter på svindlande 1.5 Mbit/s genom telefonlinan men får inget gehör från Bell Labarotories ledning som menar att det är omöjligt och att han måste ha räknat fel.

Efter att ha doktorerat börjar Cioffi undervisa och blir senare professor på Stanford där han fokuserar på att utveckla sina idéer för snabb dataöverföring via telefonnätet, DSL (Digital subscriber line), tillsammans med sina studenter. Cioffi räknar ut hur hundratals datakanaler kan klämmas in i samma kopparkablar som transporterar vanliga telefonsamtal in i hemmen, utan att de stör varandra. Detta uppnås genom att skicka datasignalerna på högre frekvenser. Tekniken kallar han Discrete Multitone, DMT.

1991 tar Cioffi och flera av hans studenter tjänstledigt för att kommersialisera frukten av deras forskning. Resultatet blir Prelude, världens första bredbandsmodem för DSL-teknik.

Foto av John Cioffi 

På grund av tidens höga kostnader för mikroprocessorer dröjer det några år innan tekniken blir gångbar, men runt år 2000 blir ADSL den teknik som tar internet ut till vanliga hem världen över och som tar oss från smalband till bredband. Till skillnad från de tidigare uppringda modemen går det nu att prata i telefon samtidigt som man surfar.

Miljoner människor ansluter för första gången till internet genom tekniken John Cioffi utvecklat och olika former av DSL-teknik är under de kommande åren det absolut vanligaste sättet att ansluta till internet.

 2014 väljs Cioffi in i Internet Hall of Fame. Här kan du se en intervju där han berättar om sin gärning:

false
-