.FILE 2G 3G 4G 5G
Blå sladd som inte sitter fast i någonting.
1999

Wifi uppfinns – nu finns internet i luften

Det börjar redan 1971 på Hawaii där Norman Abramson, som är professor på universitetet där, lyckas skapa ett trådlöst nätverk med sju olika datorer, som alla kommunicerar via radioapparater.

Men det ska dröja till 1991 innan den trådlösa tekniken får ett verkligt användningsområde. NCT Corporation och AT&T i Nederländerna skapar ett system för kassasystem som kan kommunicera med varandra och med en basstation. Produkten kallas WaveLan.

Wifi blir gemensam standard för trådlösa nätverk

Under nittiotalet lanseras olika varianter av trådlösa nätverk, men utan något gemensamt system. Först 1999 skapas Wifi Alliance under ledning av holländaren Vic Hayes, där alla parter enas om en standard (IEEE 802.11), och plötsligt börjar det bli en självklarhet att internet ska finnas tillgängligt utan sladd.

Då slår de trådlösa nätverken igenom och tar plats i hemmet, på kaféet, biblioteket och andra offentliga platser.

Det här betyder Wifi

Exakt vad Wifi betyder råder delade meningar om. Många hävdar att det är en förkortning av "Wireless Fidelity" medan andra hävdar att det snarare är en ordlek på hi-fi, och inte en direkt förkortning av wireless fidelity  Bland annat har detta påpekats av Phil Belanger, ursprunglig medlem av Wi-Fi Alliance, som var med vid valet av namnet: "Wi-Fi står inte för någonting särskilt."

Hedy Lamarr lägger grunden redan 1942

En person som gjort viktiga insatser för att möjliggöra tekniken är skådespelaren Hedy Lamarr. Hon lade grunden för dagens trådlösa kommunikation, så som GPS, Wifi och Bluetooth, när hon fick patent på uppfinningen "Secret Communications System" ihop med affärspartnern George Antheil. Idén gällde "frekvenshopping".

Men på den tiden fick hon inte gehör för sin uppfinning, som syftade till att med en fjärrkontroll kunna radiostyra torpeder åt den amerikanska armén.

Se när Steve Jobs introducerar Apples laptop med Wifi 1999


Året är 1999. Steve Jobs introducerar en laptop med Wifi till folkets jubel. Till sin hjälp har han en rockring (1:17 minuter in i filmen).

false
-