.FILE 2G 3G 4G 5G
1995

Vem behöver internet?

I den svenska webbens ungdom är det inte många som riktigt förstår vad som är poängen med den nya tekniken. Inte ens den ansvarige ministern.

Det visar inte minst detta klipp från TV4-Nyheterna, sänt 1995, ackompanjerat av Nick Borgen. Experten kallar nätet för "en lekstuga för tekniker" och beskrivs som svårt för vanligt folk att förstå.

Elektronisk post (mejl) blir snabbt ett gissel, hävdar reportern, i alla fall för den som får för många meddelanden på kort tid. IT-kommissionens ordförande vid tiden är sambandsminister Jan Nygren, S. Reportern betonar att ordföranden har kallats för bromskloss av vissa, sund skeptiker av andra.

Jan Nygren säger själv:

– Alla behöver i viss mening kunskap om informationsteknologin. Men jag kan inte se att alla behöver tillgång till internet.

false
-