.FILE 2G 3G 4G 5G
Knappar från tangentbord tillsammans med ett pixelhjärta.
Foto av Kristina Alexanderson 
2020

Svenskarna och internet – Sveriges största undersökning om våra internetvanor – fyller 20 år

I 20 år har undersökningen Svenskarna och internet sökt svaret på hur internet påverkar människor och samhället. Men hade det inte varit för en nyfiken journalist i Gävle hade undersökningen kanske aldrig blivit av.

Journalisten heter Ole Oldeen, och jobbar år 2000 som journalist på Sveriges radio i Gävle.

– Jag hade startat en programserie för att visa på hemdatorns möjligheter och det började komma in massa frågor om internet. För att få svar på frågorna kontaktade jag forskare runtom i landet men insåg ganska snabbt att det inte fanns några svar att få, berättar han i en intervju för Internetstiftelsen.

Det som drev journalisten Ole Oldeen att följa digitaliseringens påverkan på människor var vanlig journalistisk nyfikenhet.

Han får kontakt med Johan P Bång på Gävle högskola och de börjar prata om att göra någon form av undersökning för att följa utvecklingen av internetanvändningen i Sverige. Intresset bland forskarna på högskolan i Gävle är svalt. Istället hittar de ett internationellt forskningsprojekt, söker pengar för att starta institutet World Internet Project för att producera undersökningen själva. Medieforskaren och professorn Olle Findahl blir undersökningens vetenskapliga garant och den som ska komma att sammanställa rapporterna under 16 år.

Studien är longitudinell vilket innebär att en grupp människor rekryteras till en panel och får svara på frågor för undersökningen under flera år, när några faller bort tas nya personer in. Den inkluderar både användare och ickeanvändare och senare också barn. Omfattningen gör Svenskarna och internet unik. De första åren görs samtliga 2000 intervjuer över telefon. Senare kan deltagarna välja på att bli telefonintervjuade eller på webben.

När resultaten sammanställdes för första gången år 2000 visar det sig att drygt hälften av svenskarna har tillgång till internet hemma. 20 år senare är motsvarande siffra 96 procent.

Under de här 20 åren har digitaliseringen förändrat både oss människor och samhället. Det som haft störst påverkan är bredbandsutbyggnaden, som när undersökningen startades var i sin linda, utvecklingen av mobilt internet samt sociala medier. Här kan du läsa en längre text på Internetmuseum om hur våra internetvanor förändrats mellan år 2000 och 2020.

Sedan många år tillbaka drivs undersökningen av Internetstiftelsen som också driver Internetmuseum.

false
-