.FILE 2G 3G 4G 5G
1976

Radio: Ska man vara rädd för datorn?

Sveriges Radio funderar 1976 på om man ska vara rädd för datorn. I programmet hörs röster från både datorexperter, politiker, lekmän, barn och pensionärer.

https://sverigesradio.se/embed/publication/3243474

Kan det vara så att vi öppnar upp för ett helt övervakat samhälle? Vad händer med den personliga integriteten och vad kan hända när möjligheterna för staten att föra register och dessutom samköra register ökar? Alltså frågor som fortfarande är högaktuella och som diskuteras flitigt än i dag.

I programmet hör vi både de som är rädda och som tycker att det är ett hälsotecken att vara orolig – "det finns en uppenbar risk för att den ökade datoranvändningen kan ha väldiga nackdelar, att hela demokratin sätts ur funktion" till de som tror att vi inte har så mycket att oroa oss för – "datorn är inget mystiskt väsen".

false
-