.FILE 2G 3G 4G 5G
Förstoringsglas riktat mot tangentbord
Foto av Kristina Alexanderson 
2013

Nya toppdomäner – Internetstiftelsen testar allihop

År 2012 tar internet ett stort steg framåt i och med att ICANN öppnar nätet för nya toppdomäner. I det arbetet får Internetstiftelsen i Sverige en betydande roll som teknisk testorganisation. Under åtta år testar Internetstiftelsen världens alla generiska toppdomäner.

Under 2010-talet växer nätet snabbt och det uppstår ett stort intresse av att öka floran av adresser på internet. Det vill man göra genom att överge begränsningarna i att bara ha landstoppdomäner som till exempel .se, .dk och .de, samt ett litet antal generiska toppdomäner som .com, .org och .net.

När internet slutligen ska utökas med nya toppdomäner vill ICANN, organisationen som koordinerar tilldelningen av IP-adresser och domännamn säkerställa att de som får möjlighet att driva en ny toppdomän faktiskt kan hantera den. Risken är annars att internet skräpas ned av nya toppdomäner som inte fungerar som de ska, eller kanske till och med är skadliga.

Internetstiftelsen blir testorganisation

För att säkerställa kvaliteten tar ICANN i samarbete med intressenterna fram ett antal krav och testprinciper, samt beslutar att en testverksamhet ska etableras. 2012 utser ICANN sedan Internetstiftelsen i Sverige som testorganisation.

Internetstiftelsen har djup kunskap om internetprotokollen, speciellt DNS, EPP, Whois och IDN. Tillsammans med ICANN tar Internetstiftelsen fram testerna för de nya toppdomänerna, och genomför sedan dessa under åren 2013–2021. Testerna bidrar till att fler än 1 200 nya toppdomäner introducerades på internet på ett robust sätt.

IANA, Internet assigned numbers authority  tillhandahåller en lista över alla aktiva toppdomäner.

Mer om ICANN

ICANN står för Internet Corporation for Assigned Names and Numbers och är en icke-vinstdrivande organisation som gemensamt drivs av olika intressenter med fokus på internet. Dessa intressenter är främst de företag och organisationer som direkt arbetar med domännamn, IP-adresser och teknisk standardisering av internet, men även världens länder och den intresserade allmänheten deltar i arbetet.

ICANN är också den organisation som genom sin IANA-funktion tillhandahåller den så kallade rotzonen för DNS-systemet. Rotzonen är startpunkten för all uppslagning av domännamn på internet. Rotzonen finns på de så kallade rotnamnservrarna som är spridda över hela världen. Rotzonen och rotnamnservrarna är nödvändiga för att kunna slå upp ett domännamn så att man sedan kan nå webbplatser och andra tjänster på internet.

false
-