.FILE 2G 3G 4G 5G
Svenska internetpionjären Anne-Marie Eklund Löwinder med nyckeln till internet
2016-11-08

Ny film tar oss in i internets hjärta

8 november 2016 • Nyligen var det dags för nyckelceremonin i Culpeper i Virginia, USA. Det är där nycklarna till internet kommer till användning. I en ny film visas svenska nyckelbäraren Anne-Marie Eklund Löwinders resa in i nätets hjärta.

I ett datacenter utanför Washington DC finns en stålbur med internets bäst bevarade hemlighet. I buren finns kodlåset till internets adressystem, DNS. Det skyddar alla webbadresser och gör att vi kommer fram till rätt sidor när vi surfar. 14 personer i hela världen har fått förtroendet att med jämna mellanrum generera ett nytt lås, en nödvändighet för att internet ska fortsätta fungera. Svenska Anne-Marie Eklund Löwinder är en av dem, hon är dessutom den enda kvinnan. I en ny film följer Internetmuseum med henne på en resa in i nätets hjärta.

För att nätadresserna ska leda rätt behövs ett fungerande och tryggt system för att leda alla rätt. Det är organisationen Icann som garanterar detta adressregister, och för att se till att ingen obehörig tar sig in finns en unik krypterad huvudnyckel. Då och då uppdateras den, genom att de minst tre av sju kryptoofficerare använder sina personliga nycklar på plats i Culpeper. Detta evenemang kallas för ”nyckelceremonin” och det är den som skildras i kortfilmen.

Nyckeln. Foto: Simon Klose.

– I hårdvarukrypteringsmaskinen (HSM) finns alltså den egentliga nyckeln. Den är onåbar för allt och alla. Försöker du att manipulera maskinen så utplånar den nyckeln, säger Anne-Marie Eklund Löwinder.
Utan nyckelbärarnas insatser slutar internets adressuppslagningsregister – domännamnssystemet eller DNS kort och gott – att fungera.
”Nyckeln till internet” är en produktion från Internetmuseum och har syftet att öka förståelsen för nätets struktur och historia.
– Anne-Marie är en av våra mest framstående internetpionjärer. Med den här filmen vill vi lyfta hennes arbete och samtidigt visa en värld som få får tillträde till, säger Elisabeth Nilsson, ansvarig för Internetmuseum.

 Anne-Marie Eklund Löwinder jobbar som säkerhetschef på IIS, Internetstiftelsen i Sverige, och är sedan 2013 medlem i Internet Hall of Fame. Hon är naturligtvis också en av deltagarna i Internetmuseums intervjusvit med internetpionjärer.
 Simon Klose är en svensk dokumentärfilmare som bland annat gjort den uppmärksammade filmen TPB AFK, om The Pirate Bay.

false
-