.FILE 2G 3G 4G 5G
1981

Nordisk mobiltelefoni (NMT) införs

Redan 1969 fattas beslutet att dra igång ett mobilnät i Sverige. Men det kommer att dröja några år innan det genomförs.

Först 1981 lanseras det nordiska nätet på bred front och öppnar vägen för mobiltelefonerna, som föregångaren till GSM-nätet. Den som velat ringa mobilt innan dess har behövt anropa en telefonist (systemet MTA hade funnits sedan 1956), men med NMT (1G) blir dessa överflödiga, dessutom kan samtalen lämnas över mellan basstationer utan att förbindelsen bryts.

Sverige ligger hyfsat långt framme, även om tekniken har redan varit igång ett par år i Japan, och en månad i Saudiarabien. I juli 1981 lanserar Stenbecks Comvik (numera Tele 2) ett system för mobiltelefoni. En telefon kostar 17 000–18 000 kronor och den fungerar bara i bilen.

Men det dröjer innan de kommersiella aktörerna tar över marknaden. Televerket har 1988 17 gånger fler abonnenter än Stenbecks bolag.

1990 hade NMT-nätet nästan en halv miljon abonnenter i Sverige. Då har även ficktelefoner (som förstås går att använda utanför bilen) fått fäste. Dessa telefoner kallas ibland för "yuppienallar".

false
-