.FILE 2G 3G 4G 5G
2016

Nätneutralitet införs i Sverige – nu är det lika för alla

2016 införs en EU-förordning i Sverige som förbjuder operatörer att lyfta fram viss trafik på bekostnad av någon annan.

Det innebär nya regler för bland andra 3 och Telia att följa. Båda har nämligen tidigare erbjudit fri surf till sociala medier och musiktjänster, något som Post- och telestyrelsen, PTS, (som reglerar neutraliteten i Sverige) nu förklarar är ett brott mot reglerna.

Erbjudandena premierar helt enkelt vissa tjänster till förmån för andra redan etablerade, och snedvrider konkurrensen.

Det här betyder nätneutralitet

Enligt PTS definition är nätneutralitet "principen att all internettrafik ska behandlas likvärdigt oavsett avsändare, mottagare, plattform eller innehåll. Nätneutralitet omfattar också transparensaspekter avseende bland annat operatörernas trafikhantering och avtal gentemot slutkunder".

Syftet med nätneutralitet är att förhindra att vissa organisationer kan skapa en gräddfil för just sitt innehåll. Föreställ dig till exempel att Netflix skulle sluta ett avtal med de stora internetoperatörerna, som gör att deras filmer och serier alltid laddas snabbt medan andra tjänster prioriteras ner och tar tid att buffra.

En fråga med anor tillbaka till 1800-talets telegraflagar

Frågan har anor. Redan på 1800-talet stiftas telegraflagar i USA, där det görs klart att all trafik i ledningarna har samma värde. Frågan har fortsatt att vara brännande även i den digitala eran.

Själva uttrycket nätneutralitet myntas i början av 2000-talet och 2015 införs nätneutralitet under Barack Obamas ledning. Bredbandsnät ses som infrastruktur och faller därför under samma regler som telenäten, anser lagstiftarna då.

Men i juni 2018 rivs lagen upp under Donald Trumps presidentskap. Det sista ordet lär dock inte vara sagt.

false
-