.FILE 2G 3G 4G 5G
1992

Mejla med Å Ä Ö

MIME är en standard för mejl som bland annat gör det möjligt att använda å-ä-ö.

MIME är en standard för mejl, som kommer 1992 och sedan utvecklas i omgångar. En av de kanske viktigaste sakerna för svenska internetanvändare är att den gör det möjligt att använda å-ä-ö (och många andra icke-engelska tecken, förstås) och vara säker på att mottagaren kan läsa innehållet. Innan har det funnits många olika kodningar och det har inte nödvändigtvis funkat så bra mellan olika system.

MIME anger bland annat vilken teckenuppsättning som används i mejlet. Om detta inte anges utgår mejlprogrammet från att texten är kodad som engelska, US-ASCII, där bara A-Z ingår. Svenske Patrik Fältström är med och tar fram standarden – se Internetmuseums intervju med honom här.

false
-