.FILE 2G 3G 4G 5G
2008

Kaminskybuggen

Sommaren 2008 upptäcker forskaren Dan Kaminsky en sårbarhet i DNS, alltså internets domännamnssystem.

Den innebär att hackare kan lura användare att tro att de kommunicerar med till exempel sin bank eller någon annan legitim tjänst, medan de i själva verket lämnar ifrån sig viktiga eller känsliga uppgifter till någon som då kan komma åt information eller pengar.

Sårbarheten går dock att åtgärda med uppdateringar av DNS-servrar, eller genom att använda DNSSEC, en slags säkerhetssignering av DNS-innehållet.

2005 är .se den första toppdomänen i världen att signeras med DNSSEC

false
-