.FILE 2G 3G 4G 5G
2009

Ipred-lagen ska göra det lättare att hitta (och döma) illegala fildelare

Ipred-lagen är egentligen en serie lagändringar som handlar om upphovsrätt, och utgår från ett EU-direktiv med samma namn från 2004.

Det innebär bland annat att den som har upphovsrätten till ett verk har rätt att via domstol kräva ut uppgifter från internetleverantörer om deras användare, om de misstänker rättighetsintrång, till exempel att någon olagligt laddar ner eller upp en film eller en låt.

Lagen möts av mycket kritik, både vad gäller den personliga integriteten och huruvida det är rätt att jaga folk för olaglig fildelning. I en Sifo-undersökning är ungefär hälften av de tillfrågade negativa till lagen.

Ipred-lagen röstas igenom i februari 2009, och träder i kraft redan första april samma år. Svenska Antipiratbyrån gör sin första anmälan samma dag i Solna tingsrätt.

false
-