.FILE 2G 3G 4G 5G
1997

Internetstiftelsen grundas – och Björn Eriksen släpper ifrån sig .se

Fram till 1997 sköts registrering och administration av .se-domäner av en enda person – Björn Eriksen på KTH. Men allt eftersom internets popularitet ökar blir detta ohållbart, Björn jobbar i princip dygnet runt. KTH anser nu att domännamnsregistreringen inte längre kan ligga inom deras verksamhetsområde. Därför bildas Internetstiftelsen (tidigare kallad IIS och Stiftelsen för internetinfrastruktur).

Innan man beslutar sig för stiftelseformen undersöker man om staten vill ta över verksamheten. Men varken myndigheten PTS eller några av departementen visar intresse. Därför stiftas Internetstiftelsen 26 augusti och den 8 oktober 1997 skriver Björn Eriksen på ett avtal där Internetstiftelsen tar över rätten till toppdomänen .se.

Se intervjun med Eva Frölich som var med vid överföringen:

I april 2003 liberaliserades reglerna så att även privatpersoner kunde registrera .se-domäner, fram till dess hade det endast varit möjligt för juridiska personer och antalet .se-domännamn var vid denna tidpunkt cirka 50 000. I och med regeländringen ökade tillväxten kraftigt. 2019 finns drygt 1,7 miljoner registrerade .se-domäner. Förutom att administrera domänregistrering jobbar Internetstiftelsen sedan många år för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Varje år organiserar Internetstiftelsen konferensen Internetdagarna, finansierar forskningsprojekt, främjar innovation genom mötesplatsen Goto 10 och jobbar med att stärka både vuxna och barns digitala kompetens.  Internetstiftelsen är också organisationen som ligger bakom Internetmuseum! Satsningarna finansieras med intäkter från domännamnsverksamheten.

Men varför blir det inget Internetverk? Stiftaren Östen Frånberg förklarar i en intervju med Internetmuseum:

false
-