.FILE 2G 3G 4G 5G
2015

Influerare – när konsumtion knyts ihop med privatperson

Att företag försöker få oss att köpa något med hjälp av ett känt ansikte som får betalt för att rekommendera produkten har en lång historia inom marknadsföring.

Men när internet och senare sociala medier växer fram skapas ökade möjligheter för vem som helst att skaffa sig en plattform och därmed också inflytande. Detta leder till att vi under 2010-talet ser framväxten av influencers, eller på svenska – influerare.

En influerare är en person som är bra på att skapa engagemang bland sina följare i sociala medier och kan påverka deras köpbeteenden. Hen kan göra just detta eftersom följarna ser upp till, eller har tillit till personen i fråga. Den här tilliten används idag i allt större utsträckning av varumärken, som självklart vet att våra köp påverkas mer av personer vi upplever oss ha en nära relation till än av annonstavlor.

Även om det finns de som influerar med åsikter och idéer (påven har till exempel gått ut och kallat Jungfru Maria för den första influeraren) är begreppet i allt större utsträckning kopplat till konsumtion. Ordet influerare är belagt i svenskan sedan 2008 men det är först under den senare halvan av 2010-talet som det tar ordentlig fart.

Inom marknadsföring kallas det influencer marketing och innebär att ett företag inte riktar sitt reklambudskap direkt till köparna utan i stället använder sig av inflytelsrika personer, både för att stärka sitt varumärke genom att associeras med dem och samtidigt ge dem en säljkanal till personens följare. ). Jakten på – och intresset för – autencitet och vanliga människor driver på att en allt större del av företags reklamsummor läggs på influerare.

Den absolut största plattformen, sett till var företag lägger sina pengar, är Instagram. Hur attraktiv en influerare är bedöms på primärt två sätt:

  1. Räckvidd – generellt sett ökar engagemang, autensitet och kostnadseffektivitet när antalet följare går ner.  
  2. Nisch – vilken typ av målgrupp följarna har. Varumärken kan nå specifika målgrupper genom att titta på vilken typ av följare en influerare har.

Gränserna för vad som reklam eller inte kan ofta vara otydliga, men enligt svensk lag ska det tydligt framgå om en person fått betalt för något denne postar. Reklamombundsmannen har de senaste åren fällt flera influerare för att inte ha efterföljt reglerna.

En influerare kan vara en känd person men är mer ofta ”vem som helst”. Kända personer som är stora influerare under 2010-talet är till exempel Kim Kardashian och svenska Bianca Ingrosso. I andra ändan finns mikro- och till och med nanoinfluerare med färre men mer engagerade följare, barninfluerare och till och med datorgenererade influerare.

Trots att vissa har miljoner följare är de inte särskilt kända i de bredare folklagren. Ett exempel är den svensk på Instagram som har i särklass flest följare, fitnessmodellen Anna Nyström (8,5 miljoner juni 2020).

false
-