.FILE 2G 3G 4G 5G
2008

HTML5

HTML är ett språk som används för att styra hur webbsidor visas. Det skapas under tidigt nittiotal och har uppdaterats genom åren. HTML5 är den femte uppgraderingen och är bland annat tänkt att kunna fungera även för ljud, grafik och video, utöver text och vanliga bilder.

Den första arbetsversionen tas fram 2008 och utvecklas över de följande åren – i slutet av oktober 2014 meddelas att standarden är helt färdig.

Även om inte alla hemsidor ännu använder den nya standarden så är alla moderna webbläsare anpassade för den. Förhoppningen är att implementerandet ska göra webben bättre och enklare att använda, och att hemsidor ska funka så likadant som möjligt på alla enheter.

false
-