.FILE 2G 3G 4G 5G
Protester mot FRA-lagen utanför Sveriges Riksdag
2008

FRA-lagen: Debatten blir hård när försvaret vill spana på internettrafik

Det som i folkmun kommer att kallas "FRA-lagen" lyfts som proposition redan 2007, men det är först året därpå som debatten kommer i full sving och lagen till slut röstas igenom i juni.

Det rör sig om ändringar av några existerande lagar samt en ny, lagen om signalspaning i underrättelsetjänst. De innebär att FRA, Försvarets radioanstalt, kan spana på kabelburen trafik som passerar Sveriges gränser, alltså en stor del av internettrafiken (och en del av telefontrafiken).

Många menar att lagförslaget var ett intrång i den personliga integriteten och bröt mot Europakonventionen, och att den också kunde inkräkta på meddelarskyddet för anonyma källor. Även bland politiker går debattvågorna höga och flera allianspolitiker går ut med att de tänker rösta nej. När propositionen röstas igenom med 143 mot 138 röster är dock de enda borgerliga som inte röstar ja Camilla Lindberg (fp) som röstar nej, och Birgitta Ohlsson (fp) som lägger ner sin röst.

Lagen träder i kraft första januari 2009, och den hösten röstar riksdagen igenom uppdateringar av lagen för att stärka integritetsskyddet.

false
-