.FILE 2G 3G 4G 5G
1997

Följ med signalerna genom ledningarna

Telia förklarar hur deras optiska telenät fungerar.

Vi tar oss till en värld med ettor och nollor. Företaget slår sig rejält för bröstet och hävdar att potentialen i deras nät är oändlig. Vi får följa med genom kopparledningarna till AXE-stationerna. "De digitala motorvägarna är en realitet", säger berättarrösten. Vi får också se hur röntgenbilder skickas till en specialist för fjärrdiagnos.

false
-