.FILE 2G 3G 4G 5G
1997

Följ med signalerna genom ledningarna

<span class="excerpt_part"><strong>Telia</strong> förklarar hur deras optiska telenät fungerar....</span>

Vi tar oss till en värld med ettor och nollor. Företaget slår sig rejält för bröstet och hävdar att potentialen i deras nät är oändlig. Vi får följa med genom kopparledningarna till AXE-stationerna. "De digitala motorvägarna är en realitet", säger berättarrösten. Vi får också se hur röntgenbilder skickas till en specialist för fjärrdiagnos.

false

-