.FILE 2G 3G 4G 5G
2018

Digitaliseringsmyndigheten DIGG grundas

Myndigheten inrättades av regeringen Löfven den 1 september 2018 i syfte att minska fragmenteringen av styrningen av svensk digital förvaltning.

I takt med att allt fler delar av det offentliga Sverige digitaliseras uppstår behovet av samordning. Regeringen grundar därför en helt ny myndighet, Myndigheten för digital förvaltning, som kallas DIGG, under Infrastrukturdepartementet.

false
-