.FILE 2G 3G 4G 5G
Foto av Kristina Alexanderson (CC BY)
2020

Coronopandemin får svenskarna att mäta med Bredbandskollen som aldrig förr

Som en följd av coronapandemin ökar antalet människor som jobbar och studerar hemifrån dramatiskt under våren 2020. Detta medför att internetuppkopplingen hemma blir viktigare vilket gör att mätningarna med Bredbandskollen slår alla tidigare rekord.

Från det att Folkhälsomyndigheten 1 april går ut med rekommendationen att alla som kan ska jobba hemifrån minskar resandet med närmare 30 procent i de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö enligt data från Telias mobilnät. En ny vardag där ibland hela familjer jobbar och studerar hemma kräver tillgång till en stabil uppkoppling – det blir tydligt då Bredbandskollen i april månad noterar ett all time high i antal mätningar sedan starten 2007 – drygt 3,55 miljoner.

Även belastningen på internets infrastruktur ökar när allt fler jobbar och studerar hemifrån. Med detta följer under våren funderingar på om svenska internet klarar de förändrade användningsmönstrena.

Svaret blir ja. Det svenska internet står pall. Det visar sig att Sverige som land står väl rustat för digitalt distansarbete både vad gäller teknik och digital mognad hos användarna. Det bekräftar bland annat Post- och telestyrelsen, PTS, som är tillsynsmyndighet för den elektroniska kommunikationen i Sverige i en artikel från Internetstiftelsen.  

Belastningen i bredbandsnäten under våren 2020 är också långt från den topp som näten är utformade för att klara. Enligt Patrik Fältström, teknik- och säkerhetsskyddschef Netnod, är den största förändringen att näten utnyttjas mer jämt. Medan det tidigare varit en topp i användningen hos privatanvändare under kvällar och helger är det nu betydligt mer trafik på vardagar under dagtid.   

false
-