.FILE 2G 3G 4G 5G
2000

Statistik: Så surfar svenskarna 2000

60 % av svenskarna har tillgång till internet och 50 % har tillgång till internet hemma.

År 2000 har 60 procent av svenskarna tillgång till internet och endast varannan svensk har internet hemma. 45 procent av svenskarna använder regelbundet e-post för att kommunicera.

Men utvecklingen går snabbt. Sverige är ett av de länder där internetpenetrationen har gått djupast i samhället, konstaterar World internet institute i rapporten Svenskarna och internet.

Slutsatsen lyder: "Generellt går utvecklingen i två riktningar; bredbandsnät har under de senaste åren snabbt byggts ut i landet och förväntas ge helt nya förutsättningar för boende, arbete och livet i alla dess aspekter. Samtidigt utvecklas mobil teknik som gör internet allt mer tillgängligt och distansöverbryggande. Kompletterande tekniker såsom WAP, Bluetooth, SMS och MMS gör att information i allt fler former kan presenteras var man än är."

false
-