.FILE 2G 3G 4G 5G
1994

Sveriges första webbutbildning?

En arbetsmarknadspolitisk åtgärd i Malmö kan ha varit Sveriges första webbdesignutbildning.

I det tidiga 90-talet råder internetfeber i Sverige och vi börjar få upp ögonen för det här nya spännande med IT och datorer. Några som är snabba på bollen är Arbetsförmedlingen, dåvarande Länsarbetsnämnden, och utbildningsföretaget MacMeckarna i Malmö som startar den totalt 15 veckor långa utbildningen i "Ny Informationsteknik". Här får deltagarna lära sig allt från "MacPost för elektronisk post och Internews för åtkomst av Usenet News" och "QuarkXPress, layoutprogram för avancerad sidombrytning" till "Skapande av optimerade dokument för publicering på Internet (WWW)". Målgruppen är arbetslösa grafiker, journalister och projektledare inom media med målsättning att börja publicera nyheter på nätet.

Kursen går i två år och efterföljs sedan av media- och informationsteknik. Länsarbetsnämndens utbildningar ersätts senare av det som först hette KY (kvalificerad yrkesutbildning) och numera heter YH (yrkeshögskola).

false

-