.FILE 2G 3G 4G 5G
1996

Sega modem ger sega bilder

När vi bara hade långsamma modem att koppla upp oss med var vi vana vid att bilder (för att vara petig: jpeg-bilder) på nätet först var väldigt pixliga, sedan lite mindre pixliga.

Det här kallas progressiv bildladdning och är en teknik för att låta besökaren se någonting av bilden istället för en tom ruta innan den är laddad. Alternativet är att antingen inte visa något alls innan hela bilden är laddad, eller att visa linje för linje uppifrån och ner. Under mitten av 90-talet spelar den här tekniken en större roll eftersom vi då hade långsammare uppkopplingar och fick vänta längre på våra bilder.

Vad som är bäst är lite grann en smaksak, men visar du en lågupplöst version av bilden kan besökaren ändå göra sig en uppfattning om vad den föreställer. Forskning har dock visat att hjärnan måste arbeta lite hårdare för att tolka en progressivt nedladdad bild. Å andra sidan uppfattas bilden ladda snabbare om den läses in progressivt än rad för rad och upplevd snabbhet kan ibland vara viktigare än verklig snabbhet.

false
-