.FILE 2G 3G 4G 5G
1994

Ragnar Lönn får privatpersoner att skaffa internet

Ragnar Lönn är bara dryga tjugo när han 1994 startar Algonet, en av Sveriges första internetleverantörer för privatpersoner. Då har han redan försökt sälja in idén till investerare några år tidigare, men får nej och gör en jordenruntresa istället.

Vid starten räknar Ragnar med några hundra användare, främst i Stockholm – får han ihop 400 kommer det betala hans lön. Men väldigt snabbt ansluter sig folk från hela landet (förutom i Ödeshög, som är det enda stället i landet där det inte går att ansluta sig) och användarantalet är snart uppe i det tiodubbla. Fortfarande i dag finns det något tusental som faktiskt använder Algonet!

Hör honom berätta mer i filmen här ovan. Ragnars viktigaste lärdom från tiden med Algonet är för övrigt att det är viktigt med bra fläktar – och ett sinne för humor.

false
-