.FILE 2G 3G 4G 5G
1978

Jacob Palme och KOM-systemet

I slutet av 70-talet var Jacob Palme med och byggde upp KOM-systemet som lät hundratals svenska användare – mest forskare men också privata datorintresserade – skriva till varandra i så kallade "möten". Självklart i dag – men revolutionerande då.

Jacob, då professor i data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. intresserar sig tidigt för tekniken som möjliggör att människor kan kunna kommunicera och byta information med varandra och lyckas även få sina chefer på FOA (dagens FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut) intresserade och att godkänna inköp av en dator för 7 miljoner kronor – drygt 20 miljoner kronor i dagens pengavärde.

Datorn de kör KOM-systemet på kallas Oden och består av 5-10 jättelika plåtskåp, räknekapacitet är enligt Jacob ungefär en tusendel av vad en vanlig persondator har i dag. 1982 kopplas KOM-systemet ihop med Arpanet, det som senare kommer att kallas internet (där håller man för övrigt fortfarande på med mejlinglistor för att prata många samtidigt…).

Är du nyfiken på vad det pratades om? Jakob Palme har lagt upp en del av diskussionerna här – allt från erfarenhetsutbyten till diskussioner om kärnkraft och konstiga fenomen.

Hans viktigaste lärdom är att man inte kan låta folk skriva vad som helst på internet och sen låta det stå kvar, utan man måste hålla koll och ta sitt ansvar.

false
-