.FILE 2G 3G 4G 5G
2008

Bloggy blir en svensk mikroblogg

När finska mikrobloggen Jaiku läggs ner efter uppköpet av Google ser svenske programmeraren Jonas Lejon sin chans.

Diskussionen på Bloggy.

Efter några månaders intensiv programmering lanserar han i september 2008 tjänsten Bloggy, som till stora delar påminner om Jaiku. Twitter finns redan, men används sparsamt av svenskarna. Tanken är att personerna som lämnar Jaiku istället ska vända sig till Bloggy.

Inledningsvis är uppmärksamheten stor och Schibsted visar intresse för att köpa tjänsten. Men med tiden drar Twitter förbi och ifrån.

När Bloggy läggs ner 2015 har sammanlagt 12 625 120 inlägg formulerats på tjänsten. 90 000 konton finns registrerade. Sajten finns fortfarande kvar som ett uppslagsord i Nationalencyklopedin.

false
-