.FILE 2G 3G 4G 5G
2011

Sociala medier spelar viktig roll när arabiska våren bryter ut

Sociala medier, som Facebook och Twitter, spelar en viktig roll under våren 2011, när demokratirörelsen får fäste i många arabländer.


Med hjälp av tjänsterna kommer människor i bland annat Egypten, Tunisien, Libyen och Jemen i kontakt med varandra. Olika oppositionella grupper kan nå ut, allmänheten tar genom nätet del av ett bredare informationsutbud och dessutom behövs inga uttalade ledare för att driva på folkrörelser. Under 2011 blir #egypt den mest använda hashtaggen på Twitter.

Att inlägg sociala medier orsakar revolutionen däremot inte sant. I många av länderna är internet vid tiden inte tillgängligt för alla, och en stor del av befolkningen är analfabeter. Men tjänsterna underlättar för aktivisterna. Och de är inte minst viktiga för människor i andra länder, som kan ta del av vad som händer i direktsändning – direkt från deltagarna och inte bara via media. Bland annat används den svenska tjänsten Bambuser för att livesända videos. I Syrien blockeras tjänsten.

I Egypten sker det trots att internet stängs ner av diktatorn Hosni Mubarak. Aktivister twittrar då genom att ringa vänner i utlandet som skriver och lägger ut texterna åt dem.

Försöken att avskärma omvärlden från länderna, och ländernas befolkning från omvärlden, avvärjs dock av hackare som ser till att oppositionen kan koppla upp sig och skicka ut information till omvärlden (en av hackarna är Christopher Kullenberg som utses till årets svensk av tidningen Fokus). Till exempel spammade aktivisterna egyptiska faxmaskiner med instruktioner till hur man kringgick censur. Nummer till fria modempooler spreds liksom instruktioner till kortvågsradio.


Statsvetaren Ulf Bjereld sammanfattar på sajten Ajour:

"Genom digitaliseringen och möjligheten till interaktivitet behöver ingen motståndskämpe vara orolig för att komma ensam till Tahir-torget. I detta skedet av mobiliseringen spelar politiska entreprenörer av olika slag en viktig roll. När revolten väl brutit ut spelar sociala medier en centra roll utåt, som bärare av kommunikation till omvärlden och den vägen bidragande till att öka trycket på den sittande regeringen."

Några år senare presenteras forskningsresultat kring nätanvändandet i de berörda länderna. Där konstateras att regimernas försök att filtrera internet faktiskt haft effekt. Däremot ska flitiga internetanvändare haft lägre tilltro till regeringen och varit mer politiskt aktiva.

Se en dokumentär om händelseförloppet:

false
-