.FILE 2G 3G 4G 5G
2019

Svenskarna oroliga för hur personuppgifter används

Tre av fyra svenskar känner oro för hur personuppgifter används. Det framgår i Datainspektionens undersökning Nationell integritetsrapport.

Den ena rapporten är myndigheten Datainspektionens undersökning Nationell integritetsrapport.

I februari 2019 tillfrågas drygt 1000 svenskar om deras tankar kring personlig integritet. I undersökningen, som är den första från Datainspektionen, framgår hur svenskarna ser på hur deras personuppgifter används. Nio av tio vet till exempel att deras surfbeteende registreras och bland annat leder till skräddarsydd reklam. Åtta av tio vet att appar ibland kan följa deras förflyttning via GPS.

Samtidigt anser sig bara en tredjedel veta hur personuppgifterna faktiskt används.


De uppgifter som svenskarna anser vara särskilt känsliga är dem om den personliga hälsan, men även finansiella uppgifter. De aktörer i samhället som vi har högst tilltro till när det gäller att behandla personuppgifterna är vården, banker och myndigheter. Lägst förtroende har appar, sociala medier och sökmotorer.

Svenskarnas oro över hur storföretag inkräktar på personlig integritet ökar

I oktober släpps sedan Internetstiftelsens rapport "Svenskarna och internet 2019" som frågar nära 3000 svenskar om deras internetvanor, bland annat integritetsfrågor.

Den visar att nära hälften, 45%, känner oro för att storföretag som Google och Facebook ska inkräkta på deras personliga integritet på internet. Var femte oroar sig för myndighetssveriges inkräktande på den personliga integriteten på internet. Oron har ökat inom båda dessa områden sett ur ett femårsperspektiv.

Diagrammet nedan visar förändringen i oro över tid för att storföretag som Google och Facebook inkräktar på den personliga integriteten. Den röda linjen visar de som är oroliga, den blå linjen är andelen som uppger att de inte är oroliga.

false
-